BuitenGewoon Spetterend!

 

Er zijn nog plaatsen vrij op onderstaande dagen:


maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag


O

O

        X

        O

O


O = nog plaatsen beschikbaar

X = wachtlijst

 

Inschrijven

U kunt uw kind inschrijven door het volledig ingevulde inschrijfformulier te versturen. Het verschuldigde inschrijfgeld (15 euro) kunt u overmaken op rekeningnummer NL75 RABO 0111 7589 04 t.n.v. BSO Sporten onder vermelding van naam en geboortedatum van uw kind. Plaatsing

Na ontvangst van het inschrijfgeld zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Plaatsing is definitief als het contract dat met u wordt afgesloten door u is ondertekend. Aan de annulering van een definitieve inschrijving zijn kosten verbonden.

Algemene voorwaarden

Wij hanteren de Algemene Voorwaarden van de Maatschappelijk Ondernemers Groep en de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang. Deze zijn totstandgekomen in overleg met de Consumentenbond en BOinK in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad. Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Home      Wie      Wat      Waar      Tarieven      Inschrijven      Contact      Oudercommissie      Downloads